Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt utbrott av amerikansk yngelröta på Ängsö, Västerås kommun

En del av en ljusgul bikupa, cirka 15 bin kryper utanför, högt gräs i förgrunden. Foto Kerstin Alvinge

Ett utbrott av amerikansk yngelröta konstaterades den 10 juli 2020 i en bigård i Tillberga, Västerås kommun. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

Vad händer nu?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen i det här fallet?

Sjukdomen sprids via bakteriesporer som tål uttorkning, värme och kyla och kan vara livskraftiga i flera decennier. Oftast sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares utrustning och bin, men också med felflygande bin och vid röveri. Svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla sporer, men vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen.

Om Länsstyrelsens arbete kring biodling

Om amerikans yngelröta hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt bitillsynsman:

Åke Sandin 070-202 47 56

Kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm är ansvarig för bitillsynen i Västmanlands län

Telefonnummer 010-223 10 00 (växel)