Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för att mäns våld mot kvinnor ökar under coronapandemin

Foto av sittande man som döljer huvudet i sina armar

Risken för att mäns våld mot kvinnor ökar under coronapandemin gör att Länsstyrelsen nu, tillsammans med länets samtliga kommuner, Polisen och Region Västmanland går ut med en kampanj som riktar sig till våldsutövare. Syftet med kampanjen är att visa på den hjälp som finns att få.

Det finns en risk att mäns våld mot kvinnor ökar under den rådande coronapandemin. Att risken ökar hör ihop med ökade uppsägningar, permitteringar, hemmajobb och annat som gör att vi behöver vara mer i hemmet. Att vara hemma är i sig inte en risk, men anledningarna till att vara hemma som nämns ovan hör ofta ihop med jobbiga känslor som stress, frustration, maktlöshet och en känsla av begränsning av att inte kunna leva som vanligt på grund av pandemin. Det här är känslor som kan vara svåra att hantera och som kan leda till att personer tar ett första steg mot att använda våld mot en närstående eller att våld som redan finns eskalerar och blir grövre.

Länsstyrelsen går nu, tillsammans med länets samtliga kommuner, Polisen och Region Västmanland, ut med en kampanj som riktar sig till våldsutövare för att hänvisa till hjälp som finns att få. Personer som behöver hjälp kan vända sig till socialtjänsten i sin kommun eller Centrum mot våld i Västerås som finns till för hela länet. Stöd och hjälp finns att få, både för de personer som känner att de riskerar att använda sig av våld trots att de aldrig utövat våld tidigare och för dem som redan har utövat våld.

- Vi tänker att den här kampanjen ska få fler att söka hjälp för det egna skadliga beteendet. Vi behöver ge stöd och skydd till personer som blir utsatta för våld och samtidigt ge samtalsbehandling till dem som utövar våld. Det är det vi behöver göra för att våldet ska upphöra, säger Therése Clifford, utvecklingsledare för mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västmanland.

Kampanjen kommer att spridas genom uppsatta affischer, digitala skärmar och i sociala medier.

Texten på affischen:

Är du trött på att vara arg hemma?
Är någon i din omgivning till och med rädd för dig?

Under coronapandemin när vi behöver isolera oss i hemmet är det många som upplever ökad stress, frustration och maktlöshet.
Finns det risk att du gör dina nära illa?
Har det gått för långt?

Hjälp finns att få.
Kontakta socialtjänsten i din kommun eller Centrum mot våld på:
cmv@vasteras.se, 021-39 74 31.

 

Bild som visar affischen. I bakgrunden ser man en man som sitter med knäna uppdragna ochhuvudet vilande i armarna.

Kontakt