Publiceringsdatum: 16 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 16 juni, 13.47

Länsstyrelsen stödjer integrationsarbetet i länet

En lärare undervisar en grupp med fyra elever

Länsstyrelsen har under våren fördelat sammanlagt
4 916 304 kronor till insatser som ska främja det svenska språket och underlätta integration för asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn i Västmanlands län.

Nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen fördelar statliga ersättningar för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända och ensamkommande barn.

Medlen ska stödja verksamheter som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

De prioriterade insatserna för i år är verksamhet som riktar sig till föräldralediga och nyanlända med små barn. Årets medel har fördelats till fyra insatser:

Köpings kommun:

 • Jobbguide till ensamkommande flyktingar
 • Språkundervisning för föräldralediga

Arboga kommun:

 • Stärka utrikesfödda kvinnor med barn i Arboga

Norbergs kommun:

 • Öppna Folkhögskolan i Norberg 2.0

Asylsökande

Länsstyrelsen fördelar även statliga ersättningar för verksamhet som riktar sig till asylsökande. Dessa verksamheter ska främja hälsa, kunskaper i det svenska språket samt kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Årets medel har fördelats till sju insatser:

ABF

 • Studiecirklar med samhällsinformation
 • Sommarcirklar för asylsökande i Norberg
 • Pratdax: Arbetsmarknad

Föreningen Virsbo Konsthall

 • Språkcafé i Virsbo bibliotek

Sensus Studieförbund Svealand

 • Sensus integration/Asylverksamhet i Västmanland

RF-SISU Västmanland

 • Inkludering av asylsökande i idrotten i Västmanland

Västmanlands Länsbildningsförbund

 • Fördjupad kunskap och ett stärkt civilsamhälle mellan asylsökande, kommuner och folkbildning

Kontakt