Publiceringsdatum: 3 juni 2020

Senast uppdaterad: onsdag 3 juni, 08.33

Filmer ska hjälpa deltagarna i Kvinna in i Sverige

Polis håller upp en bild på ett flervåningshus

För att ge alla kvinnor i projektet Kvinna in i Sverige kunskap om det svenska rättsväsendet har Norbergs kommun tillsammans med polisen Eva tagit fram en utbildningsfilm om brott i nära relation. Ytterligare två filmer kommer att tas fram för projektets räkning under 2020 med syfte att informera kvinnorna.

I den första filmen berättar Eva om misshandel i hemmen. Att det inte är tillåtet att slå varandra och om det sker hur kvinnorna ska gå tillväga. Hon använder sig av enklare ord och illustrationer för att på ett pedagogiskt sätt förmedla kvinnornas rättigheter.

- Det har varit en oerhört lärorik process för mig. Hur kulturer tolkar bilder olika och vikten av att använda mig av rätt ord i rätt sammanhang, berättar Eva.

För 36 år sedan började Eva på polishögskolan och arbetade först i Västernorrland innan hon blev närpolischef i Fagersta 2011. Årsskiftet 2015 hoppade hon på uppdraget som kommunpolis i Norberg och Fagersta. När hon blev tillfrågad om hon ville bli polis i projektet Kvinna in i Sverige svarade hon ja direkt.

- Många kvinnor i projektet har varit rädda för polisen i sina hemländer. Att få möjligheten att som kvinna i ett mansdominerat yrke visa deltagarna hur stor skillnad det är i Sverige och att kunna bygga upp ett förtroende hos dem är oerhört viktigt. De måste kunna lita på polisväsendet, säger Eva.

Ytterligare två filmer kommer att tas fram under året. Fokus på dessa filmer är att stärka deras föräldraskap och hur kvinnorna tar ägandeskap över sin ekonomi.

Varför tas dessa filmer fram?

Orsaken till att man tagit fram första filmen är oron över ökat våld i hemmen som följd av rådande pandemi. Eva har inte längre haft möjlighet att träffa kvinnorna och berätta om det svenska rättsväsendet. Då föddes idén om informationsfilmerna.


Kontakt

Hanna Bergström

Projektledare, Kvinna in i Sverige

Ulrica Lindelöf

Projektmedarbetare