Publiceringsdatum: 27 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 28 maj, 08.40

Hjälp oss att kartlägga ekoxens utbredning

En svartbrun skalbagge med horn, som sitter på en människohand. Skalbaggen är ungefär lika stor som halva handen.

Foto: Catharina Christensen

Nu behöver länsstyrelserna hjälp med att följa utvecklingen av Europas största skalbagge – ekoxen. Genom Ekoxeuppropet kan allmänheten rapportera fynd av den fridlysta och mäktiga insekten.

Med sina karakteristiska betar och kroppslängd på upp till nio centimeter är ekoxen lätt att känna igen. Därför tog länsstyrelserna år 2013 hjälp av allmänheten för att kartlägga var den fridlysta skalbaggen fanns någonstans. Under sommaren togs hela 1 760 rapporter om totalt 2 527 ekoxar i 17 olika län emot, varav de flesta fynden gjordes i landets sydöstra delar.

Sju år senare är det alltså dags för ett nytt upprop bland allmänheten. Genom ett webbformulär, e-post eller telefon/sms, uppmanas nu allmänheten att rapportera fynd av ekoxen. Uppropet sker i samarbete mellan 15 Länsstyrelser och koordineras av Länsstyrelsen Östergötland.

- I Västmanland har vi ännu inte hittat någon ekoxe fastän förutsättningarna finns, säger Karin Sandberg, biolog på länsstyrelsen i Västmanlands län. Ekoxen gillar gamla träd, gärna ek, vilket vi har gott om i till exempel Ängsö, Strömsholm och Kungs-Barkarö. Vi behöver därför allmänhetens ögon ute i länet för att upptäcka den. Störst chans är det att hitta den under kvällstid i öppna och solbelysta hagar. Närmsta fynd av ekoxe finns Stockholms och Östergötlands län.

Ekoxen har minskat mycket i norra Europa under de senaste årtiondena och är skyddad inom hela EU. Alla medlemsländer måste rapportera ekoxens status var sjätte år. Ekoxen är även sällsynt i Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland. Största hotet är igenväxningen av hagmarker och alltför täta och mörka granskogar.

Rapportera dina fynd

Du kan rapportera dina fynd på olika sätt:

Formulär på Ekoxeuppropet (hos Länsstyrelsen Östergötland)länk till annan webbplats

E-post: ekoxeuppropet@lansstyrelsen.se

SMS: 073-086 43 28

Telefon: 010-223 55 80, telefontider vardagar kl 9.00-11.30, 13.00-15.00

Uppgifter du bör ha med när du rapporterar:

 • Foto av ekoxen.
 • Var (fastighet, adress eller koordinat) och när du sett ekoxen.
 • Kön, antal och storlek.
 • Omständighet, ekoxens tillstånd, till exempel flygande, parande, död.
 • Namn, adress, e-post och telefon till dig som rapporterar.
 • Ekoxen är Europas största skalbagge.
 • Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina betar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
 • Ekoxens larv lever av döda stubbar och rötter av ek (men även bok, björk och hassel) under jord på varma och soliga platser.
 • Utveckling från larv till färdig skalbagge tar fyra till fem år.
 • Som fullbildad skalbagge lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås.
 • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på olika lövträd från slutet av maj.

Kontakt