Publiceringsdatum: 25 maj 2020

Senast uppdaterad: måndag 25 maj, 11.24

Hur är det att leva och bo i Västmanlands län 2019?

Nio av tio västmanlänningar trivs bra på sin arbetsplats och med livet där de bor. Det visar undersökningen Hur är det att leva och bo i Västmanland 2019.

Region Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanland har genomfört en undersökning om hur invånarna uppfattar att det är att leva och bo i länet. Områden som berörs i undersökningen är boende och trygghet, arbete och arbetsliv, miljö, kommunikationer och resvanor, fritid och utbud av kultur och samhällsfunktioner. Sammantaget visar undersökningen att nio av tio västmanlänningar trivs bra både på sin arbetsplats och med livet där de bor. Undersökningen genomfördes under hösten 2019.

Resultatet i sin helhet finns publicerat i nedanstående rapport:

Hur är det att leva och bo i Västmanland?PDF

Bilagor - Hur är det att leva och bo i Västmanland?PDF

Kontakt