Publiceringsdatum: 13 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 3 juni, 08.44

Kvinna in i Sverige - ett projekt som gör skillnad

Kvinnor som planterar i Sala

Kvinna in i Sverige gör skillnad för utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden och det svenska samhället. Fem av länets tio kommuner deltar i projektet och arbetet i projektet fortsätter trots corona och de problem pandemin orsakar.

Nya aktuella siffror från projektet visar att:

  • sju kvinnor har kommit ut i arbete
  • fem kvinnor började studera i januari och februari
  • en kvinna har börjat studera under mars
  • en kvinna började söka arbete under mars.

Pågående pandemi har påverkat projektet och tvingat deltagande kommuner att ställa om arbetet för att kunna hitta nya sätt att utbilda och stötta kvinnorna.

- Jag är stolt över alla deltagande kommuner som på olika sätt lyckats hitta nya lösningar i denna tid av ovisshet, säger projektledare Hanna Bergström på länsstyrelsen i Västmanland.

Axplock från det som hänt under mars och fram till mitten av april

Norbergs kommun

I Norberg har kvinnorna fått i uppdrag att sy fyrtio förkläden av medeltida modell till barn som besöker Lapphyttan i Norberg. De har också sytt påsar till biblioteket som kan lämnas ut vid utlåning av böcker. Varje dag tränar kvinnorna Qigong för att hålla igång.

Köpings kommun

I Köping startade en cykelskola under mars månad och projektgruppen har deltagit i Religionsvetarnas utbildning. Kvinnorna har fått som hemuppgift att studerat svenska, siffror och klockan.

Sala kommun

I Sala genomfördes simskola under första halvan av mars. Tre kvinnor kan numera simma och deras självförtroende har ökat. Kommunen har valt att skapa ett schema för deltagarna där det kommer en och en eller två och två varje dag. Fokus på dessa möten är samtal och genomgång av nyheter. En dag i veckan pågår projektet kreativ verkstad där hen lär sig plantera, sticka och virka. En dag i veckan är det gemensam friskvård för alla utomhus och kvinnorna tränar på alfabetet, ord och klockan dagligen, utifrån deras individuella behov.

Fagersta kommun

I Fagersta fortsätter arbetet med kost och hälsa. Under mars har gruppen arbetat med tema utsatt för brott och fokuserat på vad finns det för typer av brott och för straff. De har arbetat med olika rättsliga situationer och påföljder. Tillsammans med polisen Eva har kvinnorna gått igenom hur de anmäler ett brott, var kan man vända sig och vad som händer när anmälan är gjord. Under april har projektgruppen genomfört individuella samtal en gång i veckan med kvinnorna.

Skinnskattebergs kommun

I Skinnskatteberg har projektet fått ställa om sin tidigare verksamhet och fokuserat på hemarbete. Deltagarna har fått filma sin vardag. Vidare har projektgruppen träffat två kvinnor en gång i veckan för avstämning och kvinnorna har då bland annat tagit hand om de fröer som planterats.

Kontakt

Hanna Bergström

Projektledare, Kvinna in i Sverige

Ulrica Lindelöf

Projektmedarbetare