Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare krisstödsnummer öppnas för att möta ökad oro

Foto av en mobiltelefon med stödnumret inknappat och ett finger som trycker på ring upp-knappen.

På uppdrag av Länsstyrelsens krissamverkan har Svenska kyrkan Västerås stift samlat anställda från församlingarna i Västmanland för att kunna bemanna ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma västmanlänningar kan vända sig för samtalsstöd.

Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8-17 för människor i Västmanlands län. ”Du är inte ensam” är budskapet i anslutning till stödlinjen som genom professionellt samtalsstöd är tänkt att stärka hopp och minska oro i en för många svår tid.

– Corona-pandemin har gett en ökad oro i samhället och när vi fick frågan om att bemanna ett journummer kunde vi tack vare våra församlingar snabbt mobilisera tillräckligt många för att fylla ett jourschema. Oroliga invånare i Västmanland ska inte behöva stå i långa telefonköer i väntan på att få hjälp, säger Annaeva Lagergren som är stiftsdiakon för diakonalt utvecklingsarbete.

Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten är öppen för alla oavsett tro eller livsåskådning.

– Vi är väldigt tacksamma att Svenska kyrkan har tagit på sig det här uppdraget efter önskemål från Västmanlands läns krissamverkan, U-Sam. De har lång erfarenhet och kunskap inom den här typen av verksamhet, säger Stefan Renlund, avdelningschef och krisledande chef på Länsstyrelsen.

Samtalsstödstelefonen är ett resultat av pågående krissamverkan där Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Svenska kyrkan Västerås stift och länets kommuner ingår. Journumret kommer i första skedet att vara öppet under maj och juni för att sedan utvärderas.

Mer information och kontakt:

Linda Mandelberg, Svenska kyrkan
Tfn: 021-17 85 30 / 0706-68 79 50
linda.mandelberg@svenskakyrkan.se

Annaeva Lagergren, Svenska kyrkan
Tfn: 021-17 85 14 / 0702-61 10 87
annaeva.lagergren@svenskakyrkan.se

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen Västmanland
Tfn: 010-224 93 71 / 076-118 69 54
torbjorn.messing@lansstyrelsen.se

Kontakt