Publiceringsdatum: 6 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 14 maj, 16.51

Vad gör man när fåglar äter upp grödorna?

Fyra tranor som går på åker i maj

Under vår och höst är det vanligt att gäss, tranor och svanar orsakar skador på åkrarna. Det kan orsaka ekonomiska förluster och en hel del arbete för lantbrukaren. Länsstyrelsen hjälper till med och ger råd för att förebygga skador.

Om skadorna orsakats av fredade arter som svan, trana, sädgås, vitkindad gås och bläsgås kan lantbrukaren få ekonomisk ersättning motsvarande inkomstbortfallet för grödan.

Hjälp med skadeförebyggande åtgärder

  • Ring Länsstyrelsen så snart du ser fåglar i fältet - telefon 010-224 90 00
  • Vi lånar ut skrämselutrustning i mån av tillgång
  • Vi ger råd om förebyggande åtgärder kostnadsfritt
  • Det finns bidrag att söka för inköp av egen skrämselutrustning

Hur gör du för att få ersättning?

  • Ring Länsstyrelsen så snart skadan upptäcks -
    telefon 010-224 90 00
  • Fota gärna fåglarna för artbestämning
  • En besiktningsman kommer ut och besiktigar grödan (OBS! Måste göras innan tröskning.)
två typer av skrämselutrustning

Två exempel på skrämselutrustning för att skrämma bort fåglar på åkern, en så kallad hulk och en spegelpyramid

Kontakt