Publiceringsdatum: 5 maj 2020

Senast uppdaterad: tisdag 5 maj, 09.39

Saknade du någon efter sommarlovet förra året?

Bild på tom skolbänk med stol.

Varje år saknas elever när skolan startar efter lovet. Det kan vara barn och unga som lurades att följa med till sitt hemland och fick stanna kvar. Risken finns att de kan ha blivit bortgifta mot sin vilja, antingen här eller utomlands.

Stängda gränser innebär att ingen i dagsläget kan föras ut, men samtidigt begränsas rörelsefriheten. Det ökar risken för våld i familjen mot barn och unga, inte minst för de som lever i en hederskontext.

– Ingen ska behöva utstå förtryck, kränkningar eller våld. Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta. Det kan handla om att de förs ut ur landet och lämnas kvar mot sin vilja. När höstterminen börjar står skolbänkar tomma, säger Therese Clifford, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Alla kan ta ansvar för barn och unga som far illa. Myndigheter har dock en skyldighet att agera när barn och unga är utsatta för olika former av övergrepp. Det finns en tydlig lagstiftning mot barn och tvångsäktenskap och den måste vi se till blir tillämpad för alla som är i behov av stöd och skydd.

– Arbetar du inom skola och är orolig för att en elev är utsatt eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, hitta nya sätt att hålla kontakten. Om du misstänker att ett barn far illa. Gör en orosanmälan till socialtjänsten, säger Therese Clifford.

FAKTA

www.hedersfortryck.selänk till annan webbplats

Se de nya filmerna i informationskampanjen härlänk till annan webbplats

Kontakt