Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats

Bild på hand i hjärta som håller ett hus

För de flesta barn är hemmet och trygg och säker plats. Men inte för alla barn, för en del är hemmet en otrygg och hotfull plats som innebär utsatthet.

Utifrån rådande Coronasituation spenderar vi mer tid än någonsin hemma då det är många som arbetar hemifrån, studerar på distans, har förlorat sina arbeten eller sitter i karantän. För de barn och unga som inte har det bra hemma innebär detta en tid av ökad otrygghet och risk för utsatthet.

Skolplikten är en skyddsfaktor, särskilt för utsatta barn och unga. Skolan är för många en fristad, en plats där de träffar vuxna, andra utanför familjen och kanske den enda plats där de får ett mål mat. Oavsett om det rör sig om missbruk, psykisk sjukdom eller att leva med våld och kontroll i hemmet så spelar skolan en viktig roll. En grupp som är särskilt sårbar är de barn och unga som lever i en hederskontext eller med våld i familjen. Våldet upphör inte för att vi lever i ett pandemiutbrott.

Vi behöver nu mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta barn och unga.

  • Var kreativ och hitta flera alternativa kontaktvägar (till exempel Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger och så vidare).
  • Var extra uppmärksam.
  • Om du känner oro för att ett barn far illa ska du ringa socialtjänsten och berätta.
  • Ha fortsatt daglig kontakt. Visa att du finns där och bryr dig om.
  • Sprid information till barn och de unga om vart de kan vända sig, till exempel i
    lärplattformar eller andra informationskanaler där ni når dem.

I den PDF:en längst ner på sidan finns information om kontaktvägar till olika stödfunktioner.

Hjälp oss sprida dessa!

När hemmet blir en otrygg plats Pdf, 235.1 kB.

Kontakt