Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens uppdrag att samordna tillgång till skyddsutrustning

Två händer med en flaska handsprit.

Landets 21 länsstyrelser har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19.

Länets kommuner och Region Västmanland beställer den skyddsutrustning de behöver genom sina normala kanaler i första hand. Länsstyrelsens roll är att samordna eventuella kvarstående akuta behov. Länsstyrelsen förmedlar akuta behov av material till Socialstyrelsen, som beslutar om eventuell leverans.

Processen ser ut så här:

  1. Kommunen ska varje vecka lämna en lägesbild i Socialstyrelsens rapporteringsverktyg.
  2. Tre gånger i veckan kallar Länsstyrelsen till ett resurssamordningsmöte inom länets krisberedskapssamverkan U-Sam. Syftet är att lösa behoven av omfördelning av material mellan aktörerna direkt på mötet.
  3. Efter resurssamordningsmötena ser Länsstyrelsen vilka behov som inte har gått att tillgodose. Den kommun som har kvarstående akuta behov (inom 48 timmar) ska rapportera in detta i Socialstyrelsens rapporteringsverktyg.
  4. Länsstyrelsen gör samma dag en samlad begäran till Socialstyrelsen från länet om akut stöd av skyddsutrustning utifrån kommunernas behov.
  5. Socialstyrelsen beslutar om fördelning av skyddsutrustning.
  6. Vid positivt besked från Socialstyrelsen levereras begärda produkter till utsedd omlastningsplats i länet.

Socialstyrelsens ansvar

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Vid otillräckliga resurser i länet beslutar Socialstyrelsen om eventuella åtgärder. Socialstyrelsens uppdrag är endast att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Kommunernas ansvar

Kommunerna samlar in lägesbilder och sammanställer akuta behov, utifrån egen verksamhet och privata vårdgivare. Resultatet och eventuell begäran om stöd rapporteras in i Socialstyrelsens verktyg.

Kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan materiel ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt.

Region Västmanlands ansvar

Region Västmanland ger kommunerna råd och stöd inom smittskyddsområdet. Regionen svarar för inköp till egen organisation. Regionen delar med sig av skyddsutrustning till kommunerna när de har möjlighet.

Kontakt