Publiceringsdatum: 21 april 2020

Senast uppdaterad: tisdag 21 april, 12.51

Life Taiga och naturvårdsbränningar

Man i gul skjorta tittar på eld i skog.

Nu drar säsongen för naturvårdsbränningar igång. I år kommer inga bränningar att genomföras i Västmanland. Däremot planerar Länsstyrelsen i Gävleborgs län att genomföra en kontrollerad bränning inom EU-projektet Life Taiga i Färnebofjärdens nationalpark. Boende nära länsgränsen kan komma att märka av den om vindarna blåser in norrifrån under bränningsdagen. Om och när Länsstyrelsen i Gävleborg genomför naturvårdsbränningen meddelas detta på deras webbplats.

Säsongen för naturvårdsbränning är från maj till och med september, men väder och vind gör att antalet dagar som det går att bränna är väldigt begränsade. Det är svårt att bestämma en exakt bränningsdag långt i förväg men ofta går det att se en eller två dagar innan. Då meddelas detta bland annat på respektive länsstyrelses webbplats.

Länsstyrelsen i Västmanland och Länsstyrelsen i Gävleborg är två av 14 län som samverkar i EU-projektet Life Taiga. Projektet startade 2015 och avslutas nu i höst. Under projekttiden ska cirka 120 naturvårdsbränningar ha genomförts. Projektet leds av personal från Länsstyrelsen i Västmanland län.

Säkerhet och naturvårdsbränning

En naturvårdsbränning är noga planerad långt innan själva bränningsarbetet drar igång. Det sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser i form av brandgator. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Elden tänds i långsmala remsor som får brinna ut innan nästa remsa tänds. På så vis regleras brandens hastighet och styrka. Särskilt utbildad personal med släckningsutrustning bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt. Om väderförhållandena ändras, till exempel att vinden tilltar, avbryts arbetet och lågorna släcks.

Räddningstjänst och SOS Alarm har alltid meddelats innan arbetet startar.

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt.

Life Taigalänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Gävleborgs länlänk till annan webbplats

Kontakt