Publiceringsdatum: 13 mars 2020

Senast uppdaterad: fredag 13 mars, 13.10

Länet arbetar tillsammans mot coronaviruset

Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Västmanland i att hantera spridningen av det nya coronaviruset och skydda de riskgrupper som finns identifierade. De identifierade riskgrupperna är, enligt Folkhälsomyndigheten, äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Den 12 mars kallade landshövding Minoo Akhtarzand länets regionala krishanteringsråd till ett första telefonmöte om coronaviruset. Rådet beslutade att de ska ha veckovisa telefonmöten framöver. I regionala krishanteringsrådet ingår de ytterst ansvariga på politisk nivå och tjänstemannanivå inom länets krisberedskapssamverkan U-Sam.

- Vi arbetar tillsammans med Region Västmanland, länets kommuner och andra organisationer för att säkerställa samhällsviktiga funktioner, minska smittspridning och minska oro. Vi uppmanar alla att följa expertmyndigheternas råd och rekommendationer, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kontakt