Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur kan samhällsplaneringen bidra till ökad trygghet?

Jakob Ebner, projektledare för BID på Länsstyrelsen Dalarna

Jakob Ebner, projektledare för BID på Länsstyrelsen Dalarna

5 mars genomförde Länsstyrelsen i samverkan med Arboga kommun och bostadsbolaget Mimer en konferens för att höja kunskapen om hur man kan arbeta brottsförebyggande inom fysisk planering. Stort fokus var på att skapa samverkan mellan berörda aktörer inom fysisk planering och brottsförebyggande arbete. På konferensen deltog en bred grupp med politiker, tjänstemän, lokala brottsförebyggande råd och bostadsbolag både från Västmanland och närliggande län.

Det var fem olika föreläsningspass och den röda tråden var vikten av att fokusera på rätt saker och vikten av att arbeta i samverkan mellan olika aktörer som näringsliv, civilsamhället, kommuner och myndigheter. På det sättet går det att använda resurserna mer effektivt för att lyckas med ett bra brottsförebyggande arbete.

Mycket går att göra för att skapa säkra miljöer i en stad eller på en plats. Dock är det inte säkert att det i sig leder till en ökad upplevelse av trygghet. Även invånarna bör bli involverade i arbetet för att få en större förståelse för vad som kan skapa en känsla av trygghet. Medborgardialog i samband med planering och utformning av en fysisk plats är viktigt för det brottsförebyggande arbetet. Det leder genast till en ökad känsla av egenkontroll och därmed av trygghet.

Ett sätt att slå ihop samverkan och medborgardialog är att arbeta med en offentlig-privat samverkan. I Dalarna testas detta genom Business Improvement District – BID. BID är att formalisera samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Fördelarna med BID är en tydlighet i vad som ska uppnås, hur det ska finansieras och vem som gör vad. Det skapar ett engagemang och en delaktighet bland aktörerna.

- Alla är med och bidrar på ett eller annat sätt. Samverkan är nyckeln till allt, sa Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge kommun.

Länsstyrelsen Dalarnas arbete har lett till att de tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor har blivit beviljade pengar från Vinnova för att än mer utveckla arbetet med platssamverkan.

Kontakt