Publiceringsdatum: 5 mars 2020

Senast uppdaterad: torsdag 12 mars, 14.14

2019 var ett bra år för reservatsbildning i Västmanland

Vitmålad symbol i form av en snöstjärna på en trädstam av lövträd.

Förra året bildade Länsstyrelsen i Västmanlands län sex nya naturreservat och tecknade ett naturvårdsavtal. Det är en ökning jämfört med 2018 då fyra reservat bildades. Två av de nya områdena som fått skydd har dessutom kommit till efter initiativ av markägarna.

Grisnäs i Skinnskattebergs kommun är ett sådant området som nu är naturreservat. Här ville markägarna att deras skog skulle bevaras långt in i framtiden. I samma kommun tecknades även naturvårdsavtalet Holmen efter initiativ av markägaren. 

- Det är totalt sett ett bra år för Västmanland. Vi bildade många naturreservat. Men det kanske roligaste är att vi kunnat skydda natur efter att flera markägare hört av sig till oss. Det har aldrig hänt förut, säger Johan Wretenberg, avdelningschef för naturvården på Länsstyrelsen.

I Surahammars kommun bildades det lilla naturreservatet Virsbo-Näs. Sala kommun fick fyra nya naturreservat under året, Östringby, Hillingsberget, Mergölen och Katrinelund. De två sistnämnda ligger nära Sala tätort och är populära friluftsområden. En stor del av de nya naturreservaten består av mycket artrik kalkbarrskog.

- I Mergölen där marken är kalkrik går det till exempel att hitta den sällsynta lilla blomman hällebräcka. Östringby har en annan typ av skog. Den har fått vara opåverkad av skogsbruk under lång tid och i reservatet finns både levande och döda träd. Det gör att många sällsynta svamparter växer här, berättar Carl Hanson, reservatsbildare på Länsstyrelsen.

De sex västmanländska reservaten som bildades under förra året har en total yta på drygt 443 hektar. Att naturreservat bildas innebär att värdefulla marker och all dess mångfald av arter får ett skydd för framtiden.

- I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är ett stort och viktigt verktyg för att bevara områden, och har på så sätt en nyckelroll både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket.

Totalt fick Sverige 181 nya naturreservat under 2019. Det innebär att landet har över 5 100 naturreservat.

Mer information

Länsstyrelsens sida Besöksmållänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad naturlänk till annan webbplats

Antal och areal för naturreservat i Sverige - totalt och per länlänk till annan webbplats

Olika sätt att skydda natur på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Naturkartan Västmanlandlänk till annan webbplats

Kontakt