Publiceringsdatum: 11 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 26 februari, 10.37

Är korna rena?

Foto: Camilla Zilo, kor

Under januari och februari 2020 pågår ett projekt för att ur ett djurhållarperspektiv studera om kor och kalvar är tillfredställande rena. Projektet är nationellt och alla länsstyrelser deltar. Syftet är också att undersöka hur djurskyddshandläggarna gör bedömningen om djuren är tillräckligt rena eller inte.

- Vi som myndigheter har i uppdrag att på olika sätt underlätta för företagarna att göra rätt. För att underlätta för lantbrukare att följa regelverket bör vi därför först ta reda på de bakomliggande orsakerna till att kor ibland är smutsiga, säger Joanna Lindell djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Västmanland.

För det här projektet valdes nötkreatur eftersom det är det lantbruksdjur som länsstyrelserna utför flest kontroller av och som finns representerade i alla län. Den vanligaste bristen som upptäcks på nötkreatur är att de inte är tillräckligt rena, det vill säga att de i varierande grad har fasttorkad gödsel, lera eller liknande i pälsen. Fasttorkad gödsel som bildar tjocka lager kan vara mycket obehaglig för djuren och kan även orsaka brännskador på huden.

Tidigare har man även sett att det kan skilja sig mellan länsstyrelsernas bedömningar om djuren är för smutsiga eller inte. Syftet med det nationella projektet är därför bland annat att ta reda på orsaken till att en djurhållare har tillfredsställande rena djur eller inte, samt att granska hur djurskyddshandläggaren bedömer om det finns djur som inte är tillfredsställande rena vid en kontroll.

Vid kontrollen av nötkreatur ska länsstyrelsernas djurskyddshandläggare fylla i en projektblanketten tillsammans med djurhållaren. Djurhållarna får då redogöra för vad de tror är de bakomliggande orsakerna till att djuren är rena respektive inte tillfredställande rena. Förhoppningen är att man i framtiden ska veta vilka stödjande åtgärder som behövs för att underlätta för djurhållare att hålla sina djur rena.

Resultaten av projektet i Västmanland ser bra ut, men den nationella sammanställningen är ännu inte klar.

Kontakt