Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag 6 februari

Den samiska flaggan vajar på flaggstång mot en blå himmel. Flaggan är röd, blå, gul, grön. I mitten av flaggan finns en cirkel. 

Idag, den 6 februari, firas den samiska nationaldagen. Länsstyrelsen uppmärksammar dagen och hissar den samiska flaggan utanför vårt kontor i Västerås.

Nationaldagen firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917 och är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Om nationella minoriteter

Det samiska folket är tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Samerna är dessutom Sveriges urfolk.

Samerna, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade, förtryckta och utsatta för olika former av assimileringspolitik som fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslut 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige, var ett viktigt erkännande.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Om Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt