Publiceringsdatum: 31 januari 2020

Senast uppdaterad: fredag 31 januari, 08.43

Första delen av Totalförsvarsövning 2020 är i mål för Västmanland

Foto där man ser totalförsvarets författningshandbok och Gemensamma grunder för ledning och samverkan liggande på ett bord.

Nu är den första delen av den största totalförsvarsövningen på 30 år, Totalförsvarsövning 2020, avklarad. Övningen genomfördes i Västmanland från november 2019 till januari 2020 och alla Västmanlands kommuner, Region Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland deltog. Krisberedskapsaktörerna i länet har tagit steg framåt som bidrar till att höja Sveriges förmåga att stå emot ett väpnat angrepp.

I övningen fick chefer, tjänstepersoner och politiker fördjupa sig i hur rutiner, roller och ansvar skärps vid ett angrepp mot Sverige. Vid flera av övningstillfällena ute i kommunerna deltog även Polismyndigheten, räddningstjänsten, regionen och Försvarsmakten för att bidra med sin kunskap inom totalförsvarsområdet.

Övningsscenariot startade i ett ansträngt läge för Sverige med hot om krig och eskalerade under övningens gång till väpnat angrepp för att sedan avslutas med vapenvila. Under övningens gång fick deltagarna diskutera de problem som uppstod. Hur leder vi verksamheten under de här förhållandena, hur prioriterar vi en hårt ansträngd verksamhet, hur informerar vi allmänheten, hur delar vi känslig information, är några exempel på frågor som kom upp.

- Övningen har i hög grad engagerat deltagarna och skapat många insikter om de utmaningar samhället står inför i händelse av krig. Alla övade organisationer har höjt sin kunskapsnivå och identifierat åtgärder inför den fortsatta totalförsvarsplaneringen, säger Veronica Gustavsson Lidman, lokal övningsledare för Totalförsvarsövning 2020 på Länsstyrelsen Västmanland.

I nästa del av totalförsvarsövningen står samverkan över länsgränserna i fokus. Den genomförs tillsammans med flera aktörer inom vår militärregion. Sverige är uppdelat i fyra militärregioner: norra, södra, mellersta och västra militärregionen. Västmanland tillhör Mellersta militärregionen tillsammans med Uppsala, Södermanlands, Stockholms, Gävleborgs, Dalarnas och Gotlands län.

I slutet av 2019 och hela 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Övningen består av fyra aktiviteter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, planerar, genomför och utvärderar tillsammans med Försvarsmakten. I arbetet utvecklar vi central, regional och lokal samverkan. Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige.

Kontakt