Publiceringsdatum: 28 januari 2020

Senast uppdaterad: tisdag 28 januari, 14.32

Från maktlöshet till hopp

Foto av dagens föreläsare

Sanela Cerimagic, Annika Hedberg-Roth, Petronella Hjertqvist och Torbjörn Messing.

Länsstyrelsen Västmanland har, i samarbete med Fagersta kommun och Länsstyrelsen Dalarna, genomfört en regional konferens med fokus på mänskliga rättigheter, brottsförebyggande arbete och sociala risker.

Fagersta kommun har under ett års tid ingått i ett utvecklingsarbete i samarbete med Länsstyrelsen Västmanland som en del i det nationella uppdraget Att utveckla arbetsformer i arbetet med sociala risker med fokus på rasism och extremism. Arbetet ingår i Länsstyrelsernas regionala samordning av brottsförebyggande arbete, berättar Sanela Cerimagic, funktionsledare på Länsstyrelsen.

Annika Hedberg-Roth från Fagersta kommun och Petronella Hjertqvist från Polismyndigheten har arbetat med att utveckla arbetssättet Effektiv samverkan för trygghet.

- Vi ska jobba systematiskt och kunskapsbaserat och med rätt saker. Vi ska jobba mot orsak och inte symptom, säger Annika Hedberg Roth.

Stort fokus i arbetet har varit att utveckla samverkan i både den interna och externa dialogen. Polismyndigheten och Fagersta kommun har tillsammans lyft det brottsförebyggande och kunskapsbaserade arbetssättet och varit den gemensamma plattformen i arbetet. Flera positiva resultat redovisas, som exempelvis utvecklad samverkan, medborgarlöfte, återkommande föräldrasamtal och bättre dialog med ungdomar. Arbetssättet sammanfattar man med Ett teamwork med rätt förutsättningar.

Under dagen har deltagarna även fått mer kunskap om det nationella uppdraget och utveckling av kommunernas arbete med sociala risker. Ett konkret resultat av arbetet med det nationella uppdraget är att frågan har lyfts av regeringen om behov av regional samordning av våldsbejakande extremism, berättar Camilla Sahlander, Länsstyrelsen Dalarna.

Mikael Öhman Almén från Forum för levande historia lyfte myndighetens uppdrag och vikten att lära sig av det som har varit.  

- Hur börjar främlingsfientliga processer? Förintelsen började inte med mord, den började med ord. Hur kan vi ta lärdom av det? Vi behöver vara uppmärksamma på det som händer och sker i vårt samhälle, säger Mikael Öhman Almén.  

Mikael ställde frågan ”Vad är rasism?” En diskussion i gruppen bidrog till många perspektiv och definition av rasism som hatbrott, diskriminering, idéer och handlingar, skillnader på individer och strukturer.

Elena Namli från Uppsala Universitet har i uppdrag från regeringen att stödja myndighetssverige att stärka kompetensen i mänskliga rättigheter. Det finns möjligheter att samverka med universitet utifrån uppdraget och Elena med kollegor stödjer gärna i detta arbete.

Vi har skyldighet att som representanter för det offentliga ha kunskap om de mest utsatta grupperna. Det finns förslag i länsstyrelsernas rapport om mänskliga rättigheter om att myndigheter bör ta fram jämlikhetsdata och få människor att berätta om sina levnadsvillkor lyfter Torbjörn Mässing jämställdhetssakkunnig på Länsstyrelsen i Västmanland.

Temat för dagen var Från Maktlöshet till hopp. Vi kan konstatera att den bästa medicinen för att motverka maktlöshet är att göra något och att göra det i samverkan. Det finns bara vi som kan göra något och tillsammans kan vi göra skillnad.

Kontakt