Publiceringsdatum: 23 januari 2020

Senast uppdaterad: tisdag 7 april, 12.39

Nytt metodstöd i arbetet mot ekonomiskt våld

Illustration av kvinna i förgrunden, kontanter, kontantkort etc i bakgrunden.

Ekonomiskt våld i nära relationer är inget nytt fenomen, men det har hittills inte varit så uppmärksammat. Det ekonomiska våldet får dock stora negativa konsekvenser för den våldsutsatta, både medan relationen pågår och efteråt. Våldet kan till exempel ta sig uttryck i att våldsutövaren kontrollerar hur partnern använder pengar, eller förorsakar att partnern blir skuldsatt.

Länsstyrelsen tar fram och utvecklar metod- och kompetensstöd angående våld i nära relationer. Metodstödet om ekonomiskt våld har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Västmanland, Centrum mot våld i nära relationer, Föreningen Kvinnohuset Västerås samt Advokatfirman Kornhall. Syftet är både att informera om ekonomiskt våld och att ge stöd till personal som i sin yrkesutövning möter våldsutsatta.

Metodstödet ger en bild av hur det ekonomiska våldet ser ut och vad som gäller vid bedömning av ekonomiskt bistånd och samtidig utsatthet för våld. I metodstödet presenteras också juridiska aspekter som har betydelse i en relation samt vid en separation och tiden därefter. Här finns även information om vilken hjälp som finns att få om man har blivit skuldsatt.

Metodstödet kan beställas från Länsstyrelsen eller laddas ner från webbplatsen.

Kontakt