Publiceringsdatum: 22 januari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 22 januari, 16.15

Nu är Länsstyrelsen miljödiplomerad

Miljödiplomeringen innebär att Länsstyrelsen infört ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Länsstyrelsen har också ambitionen att vara en miljö- och klimatförebild i länet och har därför interna mål om att bland annat öka andelen miljökrav i upphandlingar, minska klimatpåverkan från tjänsteresor och effektivisera energianvändningen.

Under 2019 satte Länsstyrelsen bland annat upp solceller på taket, installerade nya laddstolpar för elbilar och uppdaterade mötes- och resepolicyn.

Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning.

I praktiken innebär miljödiplomeringen att vi har en extern miljörevisor som årligen granskar vår verksamhet. Detta ställer krav på att vi arbetar för ständiga förbättringar, att medarbetarna utbildas och involveras i miljöledningsarbetet och att vi följer standarden enligt Svensk Miljöbas.

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Kontakt