Publiceringsdatum: 21 januari 2020

Senast uppdaterad: tisdag 21 januari, 14.27

50 000 har gått webbkurs om mäns våld mot kvinnor

Foto av en bildskärm som visar webbkursen.

Intresset för att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor är stort. På drygt tre år har 50 000 personer gått en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, som utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen. I Västmanland har närmare 2000 personer gått kursen.

Kursen lanserades hösten 2016 och vänder sig till personal som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

– I takt med att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas mer i samhället har även efterfrågan på baskunskaper om våld ökat bland yrkesverksamma, säger Annika Engström, projektledare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

– Det är positivt att så många yrkesverksamma i länet har gått webbkursen, säger Therese Clifford, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västmanland. Behovet av den här kunskapen är stort, och då är det bra med en lättillgänglig kurs som alla kan gå kostnadsfritt, vilket spar både tid och resurser i verksamheten. Det innebär även att fler anställda inom t. ex. socialtjänsten kan få tillgång till kunskapen.

Illustration av kvinna som ser ledsen ut

Anna är utsatt för våld, i webbkursen får deltagarna följa hennes väg ut ur utsattheten. Illustration: Magnus Häglund.

Webbkursen har även uppmärksammats utomlands, och i Finland har det gjorts en motsvarande kurs för yrkesverksamma efter svensk förebild.

En introduktionskurs om "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer"länk till annan webbplats

FAKTA:

  • Webbkursen om våld ger baskunskaper i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Kusen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna gemensamt.
  • Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra.

De vanligaste kategorierna bland användarna i Västmanland:

  • Socialtjänst 63 %
  • Övriga (till exempel privatpersoner) 13 %
  • Hälso- och sjukvård och tandvård 7 %

Kontakt