Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Du har väl koll på Krisinformation.se?

Tillgång till information är oerhört viktig vid en kris eller allvarlig händelse. Om fler får information om hur de ska agera och kan hjälpas åt blir krisen enklare att hantera och avhjälpa.

Snabb och tillförlitlig information under pågående kris

Krisinformation.se samlar information från myndigheter och andra ansvariga aktörer på ett ställe vid kriser och händelser. Tanken är att medborgarna inte ska behöva veta vilken myndighet, kommun eller länsstyrelse som är ansvarig, utan kan gå till Krisinformation.se för att få en samlad bild. Redaktionen länkar alltid vidare till ansvariga myndigheter och svarar på frågor från medborgare i sociala medier. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta medvetna beslut i en kris. 

Kontakt

Funktionen för samhällsskydd och beredskap

Telefon 010-224 90 00 (vxl)