Publiceringsdatum: 19 december 2019

Senast uppdaterad: torsdag 19 december, 10.23

Inga veronikanätfjärilar funna vid årets inventering i Västmanland

Veronikanätfjäril Foto: Matilda Apelqvist

Veronikanätfjäril Foto: Matilda Apelqvist

Veronikanätfjärilen är Sveriges mest sällsynta dagfjäril och fanns fram till 2018 endast på två områden i hela Sverige. Nu kommer de tråkiga nyheterna att inga fjärilar är funna vare sig i östra Småland eller i Västmanland vid årets inventeringar.

− Än har vi inte gett upp hoppet, säger Karin Sandberg, biolog på Länsstyrelsen i Västmanland. Det kan finnas fjärilar kvar som vi missade i årets inventering. Vi kommer att arbeta på även nästa år med både åtgärder tillsammans med berörda markägare och inventeringar och hoppas att det inte är försent.

Även om fjärilen skulle finnas kvar så är antalet individer inte stort och risken att fjärilen ska dö ut från landet är överhängande. Veronikanätfjärilen lever i gränsen mellan jordbrukslandskapet och skogslandskapet, till exempel i skogsgläntor, i kanten mellan betesmark och skog och i blomrika vägkanter längs skogsbilvägar. Ett allt mer rationaliserat landskap, med storskaliga brukningsmetoder och monokulturer, har gjort att områdena minskar drastiskt. Flera på varandra torra och varma somrar, varvat med kalla, blåsiga och solfattiga somrar har varit dödsstöten.

Orsaken till att resultatet från årets inventering i Västmanland kommer så sent är att veronikanätfjäril är mycket lik skogsnätfjäril och sotnätfjäril. I Västmanland förekommer alla tre arterna tillsammans och tidigare inventeringar har visat att det finns individer vars utseende inte riktigt passar in på någon av arterna. Under 2019 har inventerarna därför fotograferat ett stort antal fjärilar för att dokumentera variationen och i samband med detta tagit prover för DNA-analys. När provresultaten nu kommit visar det sig att alla proverna antingen var från skogsnätfjäril eller sotnätfjäril.

Kontakt