Publiceringsdatum: 17 december 2019

Senast uppdaterad: tisdag 17 december, 14.55

Årets utdelning ur Stiftelsen Pontus Nohres donationsfond

Utdelning av stipendier ur Pontus Nohres donationsfond

Från vänster Måd Östberg, Nina Panagiotidis, landshövding Minoo Akhtarzand och Maria Hedberg

Idag har landshövding Minoo Akhtarzand delat ut stipendiemedel ur Stiftelsen Pontus Nohres donationsfond för förtjänstfull husmodersgärning.

Kvinnorna får stipendiet för att de gör eller har gjort betydande samhällsnyttiga insatser ideellt eller genom ideella organisationer.

- Det är en stor förmån att kunna dela ut stipendier till dessa kvinnor som självuppoffrande och med ett stort hjärta bidragit till att skapa bättre förutsättningar och gjort livet något lättare för många som av olika skäl har det svårt i samhället. Med dessa stipendier hoppas jag att det ska skapas större möjlighet för dem att fortsätta med sina goda gärningar, säger landshövding Minoo Akhtarzand och tillika ordförande för stiftelsen Pontus Nohres donationsfond för förtjänstfull husmodersgärning.

Utdelningen ägde rum på Västerås slott.

Årets stipendiater är:

Nina Panagiotidis, Västerås

Måd Östberg, Västerås

Maria Hedberg, Västerås

Kontakt