Publiceringsdatum: 10 december 2019

Senast uppdaterad: tisdag 10 december, 11.25

Kan rymddata hjälp oss att klara framtida klimatutmaningar?

Illustration av skog och kuber.

Idag genomför Länsstyrelsen och Västmanlands läns skogsprogram en konferens om hur nya rymddata kan hjälpa oss att klara framtida klimatutmaningar. Under dagen kommer deltagarna att få ta del av vilka skogliga utmaningar som kommer med klimatförändringen och kunskap om hur nya rymddata och prognoser kan fungera som planeringsunderlag. Dessutom presenters aldrig förr visade satellitbilder från skogsbranden i Trängslet 2018.

Under dagen kommer bland annat Jacob von Oelreich från SMHI att berätta om klimatförändringen och vad vi kan förvänta oss. Går det att göra en brandriskprognos för hela sommaren redan i februari? Det kommer forskaren Ulrika Willén från SMHI:s forskningsinstitut Rossby Centre att redan ut. Hon presenterar ny metodik för långsiktiga nederbördsprognoser och dess användning för att kunna förutspå brandrisk. Tobias Edman från Rymdstyrelsen presenterar planer på ett nationellt rymddatalabb och hur en datakub kan göra det lättare att få tillgång till data för att göra analyser. Olle Ytterberg på Saab kommer att ge en inblick i framtidens möjligheter med mycket hög upplösning i tid och rum. Som avslutning kommer deltagarna att genomföra en innovationsövning där de får skissa på möjliga lösningar.

Hela programmet:

 • Klimatförändring: Vad kan vi förvänta oss. Jacob von Oelreich, SMHI
 • Angrepp av skadesvamp i skogen i ett framtida klimat. Jan Stenlid, SLU
 • Ett försäkringsbolags syn på klimatförändring. Johan Litsmark, Länsförsäkringar
 • Ekosystemtjänster och skogsskötsel i ett förändrat klimat. Olof Olsson, Hushållningssällskapet
 • Datakub och nationellt rymddatalabb. Tobias Edman, Rymdstyrelsen och Johan Carlstedt, RISE
 • Datakub från ett användarperspektiv. Måns Enander och Anna Norman, Länsstyrelsen
 • Nationellt skogsdatalabb. Anders Persson, Skogsstyrelsen
 • Datafusion med satellitdata som bas. Olle Ytterberg, Saab
 • Säsongsprognos av nederbörd och dess användning för tidiga brandriskvarningar. Ulrika Willén, SMHI
 • Förhindra uppkomst, minska skadeverkningar från skogsbränder och behovet av underlag. Leif Sandahl
 • Prototyplabb med utmaningsarkipelagen. Peter Sandberg och Sofia Målberg, RISE
Rygga på människor vid bort i ett avlångt rum.

Foto: Robert Axelsson

Konferensen genomförs tillsammans med det SMHI-finansierade projektet Datakub för klimatanpassning i Mälardalen.

Skogsprogrammet på Miljö- och klimatrådets webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt