Publiceringsdatum: 9 december 2019

Senast uppdaterad: måndag 9 december, 08.44

Ta med ditt resekurage - säg vad du såg!

Skärmdump från filmen resekurage

Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. Du kanske är en av dem. Men på din resa kan du råka bli vittne till sexuell exploatering av barn där andra turister är förövare, svenska såväl som utländska. Få svenskar vet hur man ska gå tillväga för att anmäla brottet. Därför finns initiativet Resekurage.

Vi uppmanar dig att ta med ditt resekurage – ditt civilkurage på resan – vart du än åker. Om du ser någonting som känns fel – säg vad du såg genom att informera svenska polisen. Det kan du göra på webbplatsen resekurage.selänk till annan webbplats. Du kan även gå till lokal polis på din resedestination.

Polisen är beroende av allmänhetens tips, som i förlängningen kan leda till att fler förövare ställs inför rätta. Varje vittnesmål är värdefullt för att Polisen genom nationella och internationella samarbeten ska kunna skapa en helhetsbild, och det du rapporterar kan vara just den där sista pusselbiten som behövs. Svenska förövare kan straffas och dömas i Sverige, vilket gör att din information alltid är viktig.

Resekurage lanserades under december 2014, och grundar sig på ett uppdrag från regeringen, med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Uppdraget har nu blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur man kan vara en del av lösningen. Projektet är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT), Sveriges länsstyrelser, Polisen, samt World Childhood Foundation och Ecpat.

Med vårt ökade resande följer också ett ansvar.

Tack för att du tar med ditt resekurage.

Kontakt