Publiceringsdatum: 4 december 2019

Senast uppdaterad: onsdag 4 december, 15.41

Länsstyrelsen skaffar solel

solceller på Länsstyrelsens tak

Länsstyrelsen och fastighetsägaren Hemfosa har genomfört att det nu finns solceller på taket till länsstyrelsebyggnaden. Dessutom har Länsstyrelsen och fastighetsägaren installerat flera laddstolpar för att ladda elbilar. Syftet är att minska klimatpåverkan och bidra till en ökad elproduktion med förnybar energi.

- Det är mycket glädjande att vårt initiativ i kombination med våra engagerade samverkansparter har bidragit till att vi fått solceller i den byggnad där vi själva huserar. Länsstyrelsen har uppdraget att vara pådrivande och samordna länets miljö och klimatarbete och verka för att de nationella målen uppnås. Därför är det en självklarhet för oss att föregå med gott exempel och genom denna solcellsanläggning bidra till Västmanlands gemensamma arbete kring energiomställningen. Vi vill fortsatt verka för att det ska bli fler solcellsanläggningar i Västmanland bland annat genom att ge bidrag till nya installationer av solceller. Det här är också en del av vårt arbete för förverkligande av FNs hållbarhetsmål Agenda 2030, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Solcellsanläggningen består av 460 högeffektiva solpaneler som på årsbasis kommer att producera cirka 125 200 kWh, motsvarande elförbrukningen för 25 villor. För att utnyttja den platta takytan har ett så kallat öst/västligt-solcellssystem monterats. Det ger en god solinstrålning och utnyttjande av dagens alla soltimmar så långt det går och därmed en hög produktion av grön el.

- Hemfosa är en ansvarstagande och långsiktig fastighetsägare och hyresvärd med fastigheter som står sig över tiden. Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar, både för våra hyresgäster och för samhället i stort. Därför är hållbarhetsarbetet en självklar del i vårt dagliga arbete. Materialval, leveranser och energianvändning är alla avgörande för hur en fastighet påverkar miljön, säger Annika Ekström fastighetschef på Hemfosa.

- Vi erbjuder sedan flera år installation av laddplatser till organisationer, företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi ser ett stort, alltmer ökande intresse för elbilar och är glada att vi kunnat bidra i Länsstyrelsens installation. För oss är det viktigt att vi bidrar till en hållbar utveckling i samhället och en god komfort till våra kunder, säger Johan Andersson, avdelningschef Mälarenergi Energitjänster.

- Vi har sedan många år arbetat med förnybar energi och verkar för att Sverige ska nå klimatmålen 2030. Sedan flera år har vårt fokus legat på solenergi och kunder likt fastighetsägare som Hemfosa och verksamheter som Länsstyrelsen. Det har varit fantastiskt roligt att driva projektet med Hemfosa och Länsstyrelsen, där gott samarbete och engagerade medarbetare har lett fram till ett mycket lyckat projekt och en väldigt effektiv och säker solcellsanläggning. Vi är glada att genom denna solcellsanläggning ha kunnat bidra till Västmanlands läns klimatarbete och verkan för grönare el och fler solcellsanläggningar, säger Teresia Gillgren COO på Swede Energy.

Kontakt