Publiceringsdatum: 3 december 2019

Senast uppdaterad: tisdag 3 december, 11.05

Vi förändrar vår webbplats

Vi har gjort förändringar på vår webbplats i vår navigering och struktur.

För dig som besökare innebär förändringarna att vi har ämnesingångar istället för målgruppsingångar till respektive ämne i huvudmenyn.

I struktur och navigeringsmenyer har det blivit vissa förändringar mot tidigare. Sidor som förut låg på ett visst ställe kan alltså ha fått en ny hemmavist i den nya strukturen.

Vi har sett till att tidigare url-adresser till särskilda sidor omdirigerar till sina nya adresser, i den utsträckning det är skäligt. Om du har en länk eller ett bokmärke till en särskild sida på vår webbplats rekommenderar vi dock att du ser över dina länkar.

Det kommer bli en period de närmsta veckorna där små justeringar och förändringar sker men det kommer inte påverka webbplatsen.

De nya huvudingångarna är Samhälle, Bo och leva, Djur, Natur och landsbygd samt Miljö och vatten.

De navigeringsförändringar som sker genomförs på alla länsstyrelsers webbplatser.

Kontakt