Publiceringsdatum: 29 november 2019

Senast uppdaterad: fredag 29 november, 12.17

Beslut om tre nya naturreservat

Länsstyrelsen i Västmanlands län har fattat beslut om tre nya naturreservat i Sala kommun: Hillingsberget, Katrinelund och Östringby.

Besluten fattades den 28 november.

Den som vill överklaga besluten kan göra det skriftligen till regeringen. Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, Avdelningen för naturvård, 721 86 Västerås, senast den 27 december 2019.

Beslut om naturreservatet Hillingsberget med bilagor.pdfPDF

Beslut om naturreservatet Katrinelund med bilagor.pdfPDF

Beslut om naturreservatet Östringby med bilagor.pdfPDF

Besluten finns även tillgängliga i receptionen på Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås.

Kontakt