Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Betesperioden är slut

liggbås för kor

Nu är det hög tid att stalla in djuren. Dygnsmedeltemperaturen har nu under en period varit så låg att det innebär att stallperioden startat.

Då betestillväxten upphör är betesperioden slut och stallperioden tar sin början. Det innebär att djuren ska hållas i byggnader där de får skydd mot väder och vind. Gräset slutar växa då temperaturen är fyra till fem plusgrader. Det varierar år från år, men vanligtvis är det i oktober – november. Det varierar också inom länet. Vanligtvis infaller stallsäsongen något tidigare i den norra delen av Västmanland. Om det blir en mild period igen, efter att stallperioden startat räknas det fortfarande som stallperiod.

Utegångsdjur, det vill säga djur som hålls ute dygnet runt, ska ha tillgång till ligghall eller annan byggnad som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats. Skogen räcker inte som väderskydd, enligt djurskyddslagstiftningen. Det är bara djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden som får hållas som utegångsdjur och en förutsättning är att terrängen är lämpliga för djuren.

Kontakt