Publiceringsdatum: 22 november 2019

Senast uppdaterad: fredag 22 november, 11.24

Hur kan vi motverka och förebygga våldsbejakande extremism?

Under fredagen 22 november arrangerade Center mot våldsbejakande extremism i samarbete med Länsstyrelsen en utbildning om hur vi kan motverka och förebygga våldsbejakande extremism.

Utbildningen samlade över 90 personer från Västmanland med omnejd. Målgrupp för utbildningen var yrkesverksamma från kommunerna, statliga myndigheter och från civilsamhället.

Under utbildningen har deltagarna fått mer kunskap om de tre våldsbejakande miljöerna: vit makt-miljön, autonoma miljön och våldsbejakande islamistiska miljön. Under utbildningen har även tagits upp våldsbejakande extremism ur ett genusperspektiv. Hur ser tecken på radikalisering ut och på vilket sätt kan vi arbeta med lägesbilder på lokal nivå. Utbildningen har även berört de juridiska aspekterna på våldsbejakande extremism. Utbildningsdagen har blandat föreläsningar med workshopar och diskussioner.

Kontakt