Publiceringsdatum: 20 november 2019

Senast uppdaterad: onsdag 11 december, 10.03

FlexiClean belönas med Västmanlands miljö- och klimatpris

Vinnare miljö- och klimatpriset 2019

Idag mottog FlexiClean AB Västmanlands miljö-och klimatpris 2019. Priset delades ut av Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Miljö- och klimatrådet vid en ceremoni på Västerås slott. 

- Det här är en kvittens på att vi gör ett bra arbete! Det känns fantastiskt kul att dagvattenfrågan kommer upp på agendan. Ofta när vi är ute på tillställningar så förstår inte folk vad vi håller på med. Vi har gjort bra insatser och vi gör nya insatser varje dag för en bättre vattenmiljö, så det här är verkligen jättekul, säger Peder Eneroth från FlexiClean AB.

Miljö- och klimatrådets motivering av vinnaren lyder:

Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dag­vattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift. FlexiClean har även tagit sig an och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner.

Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har FlexiClean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030.

- Det är glädjande att vi i år fått ännu fler värdiga kandidater nominerade. De har alla på olika sätt bidragit till en bättre miljö. Därför har det inte varit lätt för oss i miljö- och klimatrådet att utse en tydlig vinnare. Att ha fokus på miljö- och klimatfrågor är otroligt viktigt för att vi ska lyckas få ett önskvärt hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Med priset vill vi lyfta fram, skapa uppmärksamhet kring och hedra de som arbetar med miljö- och klimatfrågor och samtidigt inspirera fler att engagera sig ännu mer, säger Minoo Akhtarzand, landshövding och ordförande i miljö- och klimatrådet.

Västmanlands miljö- och klimatråd som bildades 2016 beslutade 2018 att införa Västmanlands miljö- och klimatpris. Priset instiftades för att uppmärksamma en enskild person eller en organisation, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att främja länets miljö- och klimatarbete. Det första priset delades ut 2018.

- Miljö- och klimatfrågorna är idag bland de viktigaste utmaningarna i världen. Att ha ett hållbart samhälle med bra utveckling, tillväxt och god livsmiljö för alla är en viktig utmaning. Länsstyrelsen samordnar arbetet i länet och är medveten om att det krävs allas engagemang och samverkan för att kunna skapa det hållbara samhället, säger Landshövdingen.

Till Miljö- och klimatrådets webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt