Publiceringsdatum: 19 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 19 november, 08.31

En vecka fri från våld, vecka 48

Foto av en kvinna som hålle rupp sin handflata som ett stoppptecken

En återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det våldsförebyggande arbetet.

En vecka fri från våld är ett initiativ som leds av Unizon och MÄN men stödjs av Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och SKL. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att öka kunskap och medvetenhet om våldet.

Sedan fem år tillbaka har Sveriges civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld för att tillsammans belysa våld, övergrepp och förtryck. Att under en vecka belysa våldet syftar även till att kraftsamla för det fortsatta arbetet under resten av året.

Årets En vecka fri från våld går av stapeln v.48 (25/11-1/12) och i sammanställningen nedan hittar du de aktiviteter som sker i Västmanlands län under veckan.

Aktiviteter i Västmanland under En vecka fri från våld, vecka 48PDF

Aktivitet

Datum

Tid

Plats

Målgrupp

Länskonferens, Tillsammans mot Hedersrelaterat våld och förtryck!

Konferens med flertalet föreläsare tex TRIS, Devin Rexvid, Amelmottagningen mfl. Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 18 november.

25 november

8.30-16.00

Växhuset, Västerås

Chefer och medarbetare inom socialtjänsten, rättsväsendet, sjuk- och hälsovård, ideella föreningar och andra intresserade.

Linnéa Claeson - Sexuella trakasserier, näthat och hur vi kan bemöta kränkningar.

Linnéa Claeson, grundare av det uppmärksammade Instagramkontot Assholesonline, föreläser om sexuella trakasserier och näthat. Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 25 november.

25 november

18.00-20.15

Carlforsska gymnasiet, Västerås

Öppen föreläsning

Att möta våldsutsatta barn

Alexandra Brixemar föreläser om hur du upptäcker om ett barn far illa samt hur du kan hantera det. Anmäl dig senast 17 november till elin.axman@norberg.se

26 november

15.15-16.45 Yrkesverksamma 18.30-20.00 Allmänheten

Folkets Hus, Fagersta

Föreläsning och föreställning: "Jag skulle då gå vid första slaget"

En föreställning om Marit som blir utsatt för våld av sin partner

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 26 november.

26 november

18.30-20.00

Växhuset, Västerås

Öppen föreläsning

#Kvinnor - Kvinnojouren KAK

Föreläsning om mäns våld mot kvinnor samt filmvisning med efterföljande samtal. Anmälan till: info@kvinnojourenkak.se

26 november

19.00-21.00

Fogdegatan 2a Köping

Kvinnor

IKKR - Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter

Bokbord

25 och 26 november

10.00-14.00

25 nov Rudbeckianska gymnasiet 26 nov Carlforsska gymnasiet Västerås

Våldsutsatta kvinnor med missbruk

Öppet hus för presentation av Västerås Stadsmissions nystartade verksamhet för våldsutsatta kvinnor med missbruk.

27 november

10.00-13.00

Stadsmissionen, Hantverkargatan 2B, Västerås

Yrkesverksamma inom exempelvis polis, soci­altjänst, missbruksvård, övrig vård eller andra verksamheter.

Tjejjouren Ronja - Unga tjejers utsatthet i våld i nära relationer

Tjejjouren berättar om sin viktiga verksamhet för unga tjejer som blir utsatta för våld i nära relationer.

27 november

13.00 -15.00

Växhuset, Västerås

Öppen föreläsning

Ekonomiskt våld

Föreläsning om hur vi kan göra för att uppmärksamma problematiken med eko­nomiskt våld samt ge råd och stöd? Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats.

27 november

14.30-16.30

Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås

Yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter våldsutsatta personer

Två år efter #metoo - Hur kan fler män engagera sig mot mäns våld?

Välkommen att delta på ett prova på-pass med MÄN:s samtalsmetod ”Lilla rummet” som tar avstamp i devisen ”Det börjar med mig”.

27 november

15.00 -16.30 Yrkesverksamma 18.00-20.00 Allmänheten

Växhuset, Västerås

Alla är varmt välkomna men vi uppmuntrar i synnerhet män att delta.

Vid misstanke om våld mot djur finns risk att fler i familjen är drabbade

En föreläsningskväll om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 18 november.

27 november

18.00-20.00

Kyrkbacksgården, Västerås

Öppen föreläsning

Studieförbundet Bilda - Vad gör våra unga på nätet?

Lotta Kajving, skolkurator och sexrådgivare föreläser om att vuxna behöver har koll på vad ungdomar gör på nätet.

27 november

18.00-19.00

Arboga Bibliotek

Öppen föreläsning

Studieförbundet Bilda - Kallpratets betydelse

Niklas Källner föreläser om kallprat, vad det är samt att det kan fungera före­byggande av ohälsosamma jargonger.

28 november

19.00-20.00

Carlforsska gymnasiet, teater/aula

Öppen föreläsning

Öppet Hus Tjejjouren Ronja Öppet hus för fika, pyssel och trevligt häng!

29 november

15.00 - 19.00

Kvinnohuset, Kristinagatan 11, Västerås

Kontakt