Publiceringsdatum: 18 november 2019

Senast uppdaterad: måndag 18 november, 08.31

Du som förälder kan göra skillnad!

En pappa och en son sitter på en parkbänk och pratar med varandra.

Idag startar Tobaksfria veckan, som är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Årets särskilda fokus är barns rätt till en uppväxt utan tobak - med hänsyn till att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

- Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn enligt barnkonventionen. Tobakspolitiken berör och påverkar våra barn och unga.  Även tobaksproduktionen, tobaksanvändningen och tobaksreklamen påverkar barns utveckling, hälsa och uppväxtvillkor, säger Lena Nyman, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Västmanland.

I samband med den tobaksfria veckan kommer en kortfilm att spridas för att belysa vårdnadshavares viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet. Filmen är resultatet av en kvalitativ studie genomförd av Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Länsstyrelsen Jönköping och Länsstyrelsen Kalmar. Studien genomfördes för att få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framåt för att uppnå intentionerna med rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid.

- I studien framkom att de viktigaste parterna i det förebyggande arbetet är föräldrar och kompisar. Ungdomarna uppger att föräldrarna tidigt behöver tydliggöra för sina barn vilka negativa effekter tobaksbruk ger, säger Lena Nyman, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Västmanland.

Kontakt