Publiceringsdatum: 15 november 2019

Senast uppdaterad: måndag 9 december, 15.46

Francesco Gatto vinner SKAPA-priset på 500 000 kronor för Elypta - Ett diagnostiskt kit för att upptäcka återfall i cancer

Fotograf Elise Florman

14 november stod det klart att uppfinnaren Francesco Gatto från Stockholm vinner SKAPA-priset på 500 000 kronor för sin uppfinning Elypta som är ett diagnostiskt kit för att upptäcka återfall i cancer. I kategorin SKAPA talang – ett pris som går till unga innovatörer, prisades uppfinningen Mimbox som återvinner tvättvattnet från tvättmaskiner uppfunnen av Isabella Palmgren, Nicolas Maxant och Emil Vestman från Västra Götalands län. I den nya priskategorin SKAPA förebild prisades Gunnar Troili, från företaget Tobii, vars bidrag varit avgörande för den kommersiella framgången hos företagets produkter.

Under kvällen 14 november tillkännagavs vinnarna i de tre olika priskategorierna för SKAPA som utses av juryn tillika stiftelsen SKAPA´s styrelse. Det mest prestigefulla priset SKAPA-priset gick till Francesco Gatto med motiveringen:
Överlevnad vid cancersjukdomar har blivit allt bättre även om denna sjukdom ännu inte är helt besegrad. Man vet att vissa cancerpatienter kan få återfall. En tidig upptäckt kan öka sannolikheten för överlevnad och dessutom spara resurser för samhället. Årets pristagare har utvecklat en diagnostik som genom ett blod- eller urinprov tidigt upptäcker om cancern är på väg tillbaka. Den är skonsamt mot patienten som slipper biopsier och röntgenundersökningar. Under 2020 kommer produkten att lanseras för forskningsapplikationer. Den första produkten avsedd för patienter kommer att vara detektion av njurcancer men testet är mer eller mindre generellt och kommer att utvecklas för andra tumörformer.

I kategorin SKAPA-talang för unga innovatörer prisades följande uppfinnare: Isabella Palmgren, Nicolas Maxant och Emil Vestman för uppfinningen Mimbox som tilldelades 125 000 kr. Isak Werme och Martin Werme tilldelades 75 000 kr för uppfinningen Dry Weld, och slutligen prisades även Karolina Malmlöv för uppfinningen Sellamigo med 50 000 kr. Motiveringen för uppfinningen Mimbox tar fasta på hållbarhetsaspekten i denna innovation:
Effektivare energianvändning och hushållning med vatten bidrar till ett hållbarare samhälle. Årets pristagare har lösningen till en del av detta. Utöver värmeåtervinning och vattenhushållning bidrar produkten till att förorenande mikroplaster samlas upp. Produkten kommer först att användas på den professionella marknaden och sedan som konsumentprodukt.

För första gången delades även pris ut i kategorin SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith som gick till Gunnar Troili, från företaget Tobii med motiveringen:
Gunnar har varit instrumental i Tobiis framgång och i framtagandet av Tobiis produkter. Gunnar har dock sällan eller aldrig fått allmänhetens uppmärksamhet. Han är en utmärkt representant för de personer som varit avgörande för att ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören.

För mer information om tävlingen och övriga vinnare vänligen kontakta:

Björn Florman vice ordförande för stiftelsen SKAPA
Mail: bjorn.florman@stockholmsmassan.se, telefon: +46 70 789 44 82

För att se bilder på alla vinnarna.länk till annan webbplats

Om SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Kontakt