Publiceringsdatum: 5 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 5 november, 14.04

HUB 2019

6 november inleder landshövding Minoo Akhtarzand den nationella energikonferensen HUB 2019 i Västerås.

Årets HUB-kon­fe­rens är en ka­ta­ly­sa­tor för mö­ten mel­lan star­tup-bo­lag, fö­re­tags­le­da­re och ener­gi­sek­tor som möj­lig­gör en ännu mer fos­sil­fri värld.

Konferensen ar­ran­ge­ras av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland an­nat ABB, Bom­bar­di­er Trans­por­ta­tion Swe­den, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Electric Swe­den, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Au­to­ma­tion Re­gi­on, Sy­ner­Le­ap, Studsvik Tech Park och Job­ba i Väs­terås.

Läs mer om konferensen på HUB 2019s webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt