Publiceringsdatum: 4 november 2019

Senast uppdaterad: måndag 4 november, 08.23

Nu övar Sverige och Västmanland totalförsvaret

Foto av poliser, militärer och civila aktörer som samverkar i stab

Foto: Kjell Gustafsson

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020. I Västmanland övar de flesta kommunerna redan nu i november.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom till ökad militär närvaro i vårt närområde, genom attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden.

Tillsammans möta angrepp
Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

– Att planera övningar är nästan lika viktigt som att öva, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Man lär sig mycket, många passar på att utveckla och finslipa systemet, och tillsammans får vi upptäcka vilken kraft det finns när så många olika samhällsaktörer samarbetar. Tillsammans utvecklar vi samverkan mellan civilt försvar och militärt försvar lokalt, regionalt och nationellt – på ett sätt som även stärker beredskapen för olyckor och kriser.

Öva egna planer på lokal och regional nivå

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020 övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Övningen startar redan nu i början av november och sträcker sig in i 2020. För deltagarna handlar det om en seminarieövning under en dag där de genom diskussioner utifrån scenariot får identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

- Vi i Västmanland har sett fram emot Totalförsvarsövning 2020 som nu drar igång. Vi har planerat övningen tillsammans med andra myndigheter, kommuner och övriga aktörer i över ett år och nu är det äntligen dags. Genom att öva tillsammans kan vi bli bättre förberedda och kan dessutom fortsätta att utveckla samarbetet mellan civila aktörer och det militära försvaret för att öka vår motståndskraft, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Fakta: Totalförsvar

Totalförsvaret består av två delar. Dels det militära försvaret som är Försvarsmaktens ansvarsområde, samt civilt försvar där Länsstyrelsen är högsta bevakningsansvariga myndighet. I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

  • Värna om den civila befolkningen,
  • Säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt land.

Kontakt