Publiceringsdatum: 23 oktober 2019

Senast uppdaterad: tisdag 3 december, 07.00

Främmande snigelart upptäckt i Virsbo

Snigel med svart huvud och ljusare kropp på ett rabarberblad.

Foto: Solveig Wadelius

För en kort tid sedan upptäckte en privatperson en ny snigelart i sin trädgård i Virsbo. Nu genomför Länsstyrelsen en inventering i området för att ta reda på hur många sniglarna är och över hur stort område de har spridit sig. 

Boende på Enebbavägen i Virsbo hittade en ny snigelart på sin tomt tidigare i år och kontaktade snigelexperter, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Artdatabanken. Snigeln har visat sig vara en art som aldrig tidigare hittats i Sverige. Den är landlevande och bär det vetenskapliga namnet Krynickillus melanocephalus. Den har nu fått ett svenskt namn, svarthuvad snigel.

Snigeln har sitt ursprung i Kaukasus, är etablerad i Baltikum men räknas som en främmande art i Sverige. Därför gör Länsstyrelsen nu en första inventering av arten för att kartlägga hur stor utbredning den har. Inventeringen sker denna vecka eftersom sniglar drar sig undan och dör när det blir kallt. Vi kommer sedan att följa upp detta till våren när sniglar blir aktiva igen och eventuella ägg kläcks. Snigeln finns varken med på listan över hotade arter eller på arter som är listade som invasiva.

Hur snigeln har tagit sig till Virsbo är oklart. Snigelägg kan ha följt med växter och jord som importerats till Sverige.

Tre sniglar på ett visset rabarberblad.

Foto: Solveig Wadelius

Kontakt