Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser och polis i gemensam informationskampanj mot köp av sexuella tjänster

Ung tjej med övertäckta ögon och texten "Någon köper henne. Men hon betalar priset."

Syftet med kampanjen, som startar den 18 oktober, är att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster och öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en kränkning av den enskildes rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp, samt ett hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Killar och män utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, men övervägande är det flickor och kvinnor som utnyttjas, där kvinnokroppen blir en handelsvara.

7,5 % av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. Det är främst killar och män som köper sexuella tjänster. Många av sexköparna är gifta eller lever i parrelationer och har barn. Det är män med vanliga jobb, familjer, vänner och umgängeskretsar som bidrar till människohandel genom att köpa sex. Det är alltid den som utnyttjas i sexhandeln som beta­lar det högsta priset. Ett pris som innebär fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk, psykisk ohälsa- och utanförskap. Den som köper sex begår ett brott och kan dömas för det.

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution och människo-handel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna ska särskilt prioritera insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster.

Avsändare av kampanjen

Avsändare av kampanjen är Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen Uppsala län, Länsstyrelsen Gävleborg och Polismyndigheten i Polisregion Mitt. Kampanjen är ursprungligen framtagen av Länsstyrelsen Östergötland.

Spridning av kampanjen

Kampanjen kommer främst att spridas via sociala medier.

Kontakt