Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hembygdsgården i Tärna rustas upp

Länsstyrelsen beviljar Tärna Bygdegårdsförening i Sala kommun 748 000 kronor i stöd för restaurering av hembygdsgården "Gamla Skolgården".

Pengarna kommer att användas för att bevara sex kulturhistoriskt värdefulla byggnader för framtida generationer samt för att återskapa gärdsgårdar och en mindre skolträdgård.

Investeringen bidrar till att stärka landskapets natur- och kulturmiljövärden och att ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom bygden. Finansieringen kommer dels från Landsbygdsprogrammet 2014–2020, dels från kulturmiljövårdsanslaget som Riksantikvarieämbetet fördelar till Länsstyrelsen som i sin tur fördelar det vidare.

-Hembygdsgården bevarar och främjar bygdens kultur och historia och visar hur våra liv såg ut förr. Att bevara de här kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna är därför viktigt för att skapa attraktiva och spännande mötesplatser, säger Indi Persson, landsbygdsutvecklare på Länsstyrelsen.

Projekten drar igång under 2019 och ska vara klart 2020.

Tärna bygdegårds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt