Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om tre nya naturreservat

Länsstyrelsen i Västmanlands län har fattat beslut om tre nya naturreservat: Grisnäs i Skinnskattebergs kommun, Virsbo-Näs i Surahammars kommun och Mergölen i Sala kommun.

Besluten fattades den 30 september.

Den som vill överklaga besluten kan göra det skriftligen till regeringen. Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, Avdelningen för naturvård, 721 86 Västerås, senast den 23 oktober 2019 för Mergölen och Grisnäs och senast den 22 oktober för Virsbo-Näs.

Beslut om naturreservat Virsbo-Näs med bilagor.pdfPDF

Beslut om naturreservat Mergölen med bilagor.pdfPDF

Beslut om naturreservat Grisnäs med bilagor.pdfPDF

Besluten finns även tillgängliga i receptionen på Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås.

Kontakt