Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1,9 miljoner till lanthandlare i Virsbo

Matbutiken Virsbo AB har beviljats en miljon nio hundratusen kronor för sin satsning på miljövänlig maskinpark.

Det finns nio butiker som länets serviceprogram lyfter fram som extra viktiga att bevara. Virsbo är en av butikerna, eftersom servicen anses gles i Virsbo.

Pengarna ska användas till att byta ut kylar och frysar till nya, bättre maskiner. Den nya maskinparken, samt maximal utvinning av spillvärmen, bidrar till att företagets energiförbrukning minskar radikalt.

Det här blir den största stödsumman som Länsstyrelsen beviljar till en lanthandel i nuvarande landsbygdsprogram som löper mellan år 2014-2020. Finansieringen inom programmet delfinansieras från EU.

- Butiken i Virsbo är viktig att bevara för att behålla en försörjning av dagligvaror i bygden, men även som arbetsplats. Den minskade energiförbrukningen och den miljövänligare maskinparken bidrar också till en bättre miljö. En butik har också en viktig social betydelse för bygden, säger Helena Johansson, handläggare på Länsstyrelsen.

- Oscar Wallén som drivit butiken sedan 2016 börjar bli varm i handlarkostymen. Han är ung och det är viktigt att unga butiksinnehavare kan etablera en bärkraftig verksamhet för bygdens bästa. Länets livsmedelsstrategi framhäver vikten med närproducerat och att bevara de mindre butikerna ute i länet bidrar till att primärproducenter har flera aktörer att sälja till än de större butikerna inne i stan, fortsätter Helena Johansson.

Oscar Wallén drar igång investeringarna under 2019 och ska vara klar 2020.

Kontakt