Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökat fokus på länets livsmedelsproduktion

Köpings kommun och Länsstyrelsen i Västmanland har beviljats sammanlagt 3,4 miljoner kronor för att bidra till ökad livsmedelsproduktion i länet.

Köpings kommun har beviljats 1,3 miljoner kronor för att jobba med småskaligt producerade livsmedel på den lokala marknaden. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och småskaliga livsmedelsproducenter i Arboga, Köping, Kungsör och Surahammar.

Projektet ska utveckla och prova modeller för samverkan som sedan kan användas av andra kommuner och livsmedelsproducenter. Projektet ska också bidra till att främja primärproducenternas delaktighet och möjligheter att utvecklas inom livsmedelskedjan, hela vägen fram till slutkund.

Länsstyrelsen i Västmanland, har i egen regi tillsammans med LRF Mälardalen beviljats ett samarbetsprojekt för 2,1 miljoner kronor. Projektet syftar till att synliggöra och genomföra aktiviteter inom den regionala livsmedelsstrategin i länet.

- Vi ska tillsammans med LRF Mälardalen bygga nätverk så att fler aktörer involveras i arbetet med livsmedelsstrategin. Tanken är att inspirera till aktiviteter och stimulera till fler projekt för att öka livsmedelsproduktionen. Vi vill också öka samverkan både inom och utanför länets gränser, säger Josefin Eriksson projektledare på Länsstyrelsen.

Långsiktigt ska båda projekten syfta till att öka livsmedelsproduktionen i länet.

Projekten drar igång under 2019 och ska vara klara 2021.

Kontakt