Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nominera till årets jämställdhetspris

Foto av färgglada ballonger mot blå himmel

För andra året i rad ska Jämställdhetsrådet utse en vinnare av årets jämställdhetspris i Västmanland. Jämställdhetspriset går till den person, organisation eller det projekt som på bästa sätt bidrar till länets jämställdhetsarbete. Nomineringen är öppen och du kan nominera dig själv eller andra genom att fylla i ett enkelt webbformulär. Sista dag för att nominera är den 3 november 2019.

Nytt för i år är att nomineringen sker via ett enkelt webbformulär som du hittar på ettjamstalltvastmanland.nu/jamstalldhetspriset/länk till annan webbplats. Du kan nominera dig själv eller andra genom att fylla i formuläret. Med andra menas personer eller organisationer inom offentlig sektor, näringsliv eller civilsamhälle. Du kan också nominera projekt. Den 3 november är sista dagen för att nominera.

Vinnaren presenteras på Jämställdhetsrådets möte på Västerås slott den 18 november 2019. Vinsten är två biljetter till nästa års jämställdhetsmässa Forum Jämställdhet i Jönköping (värde cirka 10 000 kr). Vinnaren kommer också att få visa upp sitt arbete på länets stora jämställdhetskonferens Inkludera mera år 2020.

- Med jämställdhetspriset vill vi uppmärksamma goda aktörer som bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Vi hoppas att så många som möjligt nominerar den eller de personer som har bidragit till detta, säger Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Västmanland.

Den eller de nominerade ska ha gjort något extra för jämställdhetsarbetet i länet inom något av Västmanlands fem prioriterade målområden. Målområdena utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål och är grunden i länets jämställdhetsstrategi:

  1. Bygga kunskap och kapacitet
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämställd hälsa
  5. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Symbol för Ett jämställt Västmanland

Kontakt