Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strandskyddskampanj
- alla länets kommuner nu besökta

Om man vill bygga eller göra någon anordning på ett strandskyddsområde måste man ansöka om dispens. Foto Cecilia Murelius

Om man vill bygga eller göra någon anordning på ett strandskyddsområde måste man ansöka om dispens. Foto Cecilia Murelius

Länets strandskyddskampanj drog igång våren 2016. Tanken var att öka kunskapen om vad Sveriges strandskydd innebär. I september i år har Västmanlands alla kommuner nu tagit del av kampanjen.

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag i hela landet. Skyddet finns till för att alla människor ska ha möjlighet att använda sig av våra stränder. Det finns även till för att skydda växter och djur som lever på och intill stränderna. Varje sommarhalvår sedan kampanjstart 2016 har fokus legat på två eller tre kommuner där fastighetsägare först fått information om strandskyddet i brevlådorna, sedan ett uppföljande besök. Vid besöket har kontroller skett av hur strandskyddet efterlevs. Kampanjen har genomförts tillsammans med kommunerna.

Kontakt