Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kulturarvsstrategi ute på remiss

Kultmiljö från Fagersta Västanfors hembygdsgård

Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum har sedan hösten 2016 samverkat med olika kulturarvsaktörer i länet för att ta fram en gemensam strategi för det regionala kulturarvsarbetet. Den övergripande målsättningen är att vi i regional samverkan värnar, bevarar och utvecklar det värdefulla kulturarvet i länet.

En gemensam strategi för kulturarvsfrågorna förväntas ge effekter som:

  • fler perspektiv av den västmanländska historien synliggörs och tillgängliggörs ännu mer
  • större delaktighet och möjlighet att ta ansvar för kulturarvet
  • kulturmiljöer lyfts fram och beaktas i samhällsbyggnadsprocessen
  • ett urval av länets kulturmiljöer utvecklas till attraktiva och kvalitativa besöksmål
  • ökade förutsättningar för en långsiktig förvaltning av kulturmiljöerna.

Förslaget till strategin är ute på remiss fram till den 31 oktober 2019.

Läs förslaget till Kulturarvsstrategi för VästmanlandPDF

Kontakt