Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan fisken vandra fritt uppför Hedströmmen

Ett träd som ligger på marken en bit bort från en avbruten högstubbe.

I ett av delprojekten inom LIFE IP Rich Waters har Mälarenergi byggt en vandringsväg för fisk vid Östtuna i Hedströmmen. Under söndagen den 8 september var det dags att öppna dammluckan och släppa på vattnet i den nya faunapassagen.

Området runt Hedströmmen har höga naturvärden och här lever flera hotade arter som asp och flodpärlmusslan. Tack vare den nya passagen kommer ekosystemet att bli mer levande med fler fiskar, fåglar, insekter och andra djur som lever i och vid vatten. Redan första dagen sågs den utrotningshotade ålen passera via den nya vandringsvägen.

För att kunna se och utvärdera resultatet från faunapassagen kommer en automatisk fiskräknare att installeras. Genom den kommer projektet kunna se hur de hotade arterna och de andra arterna använder passagen.

Den nya faunapassagen invigdes av Mälarenergis Johan Lind och landshövding Minoo Akhtarzand. Intresset var stort; på plats vid invigningen fanns omkring 150 personer som efter att vattnet hade släppts på bjöds på bland annat korvgrillning och tipspromenad.

invigning vid Östtuna kraftverk

Kontakt