Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Solcellsanläggning invigd under torsdagen

Stor rödmålad byggnad med tak täckt av solcellspaneler. Framför byggnaden står flera männinskor.

Torsdagen den 5 september invigdes solcellsanläggningen på Strömsholms hästklinik. Bygget av anläggningen har genomförts med statligt solcellsstöd på 30 procent av investeringskostnaden. Och solen strålade som på beställning under invigningen.

Det är Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård som äger samtliga Djursjukhusets fastigheter. Under året har Stiftelsen genomfört en betydande satsning på installation av solceller. En del av kostnaden har täckts av att stiftelsen beviljats solcellsstöd på 30 procent av den totala installationskostnaden.

Solcellspanelerna på hästklinikens tak kommer nu att producera 240 000 kilowattimmar per år. Det är nästan 9 procent av hela anläggningens energiförbrukning. Investeringen beräknas vara återbetald inom 8 år.

Vill du installera solceller?länk till annan webbplats

Tak med rött tegel och svarta solcellspanelser.

Kontakt